Selección de atributos mediante separación de centroides

Authors: Héctor Jiménez-Salazar, Alfredo Mateos-Papis, Christian Sánchez-Sánchez

Research in Computing Science, Vol. 148(7), pp. 505-514, 2019.

PDF: Selección de atributos mediante separación de centroides
PDF: Selección de atributos mediante separación de centroides